Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 46 (có đáp án): Cơ chế điều hòa sinh sản (Phần 1)

  • 3655 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nhau thai sản sinh ra hoocmôn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận