Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 47 (có đáp án): Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch

  • 3324 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi về?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận