Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 3)

  • 4630 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Ở thực vật CAM, khí khổng hoạt động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Thực vật CAM chủ yêu gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn → Thực vật CAM có cấu tạo và hoạt động sinh lí thích nghi để sử dụng tiết kiệm nguồn nước ít ỏi. Để tránh mất nước do thoát hơi nước, khí khổng của thực vật CAM đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.


Câu 2:

Ở thực vật C4, các giai đoạn cố định CO2 diễn ra ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận