Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 3)

  • 8754 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Ở thực vật CAM, khí khổng hoạt động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Thực vật CAM chủ yêu gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn → Thực vật CAM có cấu tạo và hoạt động sinh lí thích nghi để sử dụng tiết kiệm nguồn nước ít ỏi. Để tránh mất nước do thoát hơi nước, khí khổng của thực vật CAM đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.


Câu 2:

Ở thực vật C4, các giai đoạn cố định CO2 diễn ra ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

T

8 tháng trước

Thao Vy

Bình luận


Bình luận