Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 1)

  • 3690 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 2:

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng vì chúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Các nguyên tố vi lượng là những nguyên tố chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống. Mặc dù chiếm tỉ lệ cực nhỏ nhưng sinh vật không thể sống nếu thiếu chúng vì chúng có thể tham gia cấu tạo hoặc là yếu tố kích hoạt sự hoạt động của các enzim trong cơ thể. Mà enzim là chất xúc tác quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng cho cơ thể. Do đó, thiếu các nguyên tố vi lượng thường gây ra những bệnh tật cho cơ thể.


Câu 4:

Một cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín được chiếu sáng. Nồng độ COsẽ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Điều không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định COlà?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hijulie
21:41 - 29/12/2021

câu 4 ai giải thích rõ giúp mình với ạ :((

Phong Nguyễn
21:27 - 30/12/2021

câu 4 B ạ