Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 2)

  • 2645 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O. Các phân tử Ođó được bắt nguồn từ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau:

- Cho vài hạt cây vào bình thủy tinh

- Đặt cốc nước vôi trong, nhiệt kế vào bình và ghi nhiệt độ của nhiệt kế

- Đậy nút cao su thật kín

- Đặt bình vào hộp xốp cách nhiệt

Hiện tượng gì xảy ra sau 90 - 120 phút và mục đích của thí nghiệm là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Khi cây bị hạn, hàm lượng AAB trong tế bào khí khổng tăng có tác dụng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Ở động vật nhai lại, thức ăn được di chuyển qua 4 ngăn của dạ dày theo thứ tự sau?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận