Trắc nghiệm : Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) có đáp án

  • 369 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm nào, mất năm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, đối với xã tắc sẽ ra sao.

Câu nói trên muốn ám chỉ điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Khi nghe người hặc tố cáo Trần Thủ Độ, vua lập tức hạ lệnh xa giá đến nhà Thủ Độ và đem cả ngưới hặc đó đi theo. Vua đem lời của người hặc nói tất cả cho Thủ Độ biết. Làm như thế, thực ra nhà vua muốn gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Khi nghe những lời của người hặc nói, Thủ Độ xác nhận: Đúng như lời người ấy nói, rồi lấy tiền lụa thưởng cho anh ta. Cách ứng xử như vậy cho thấy Thủ Độ là người:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận