Reading

  • 1519 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo, the sport's inaugural showpiece was rich in details that might bemuse the modern football fan: four teams arriving together on the same boat, an unfinished stadium, even a one-armed goalscorer in the Final. Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.

  The maiden tournament had been some years in the offing. FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support. The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular, with over 40,000 spectators watching Uruguay beat Switzerland in the final. Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.

 

Uruguay was the first country to host the FIFA World Cup.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo…”.

Dịch: Cúp vô địch bóng đá thế giới do FIFA tổ chức là một cuộc thi độc nhất vô nhị. Diễn ra hoàn toàn tại thủ đô Uruguayan của Montevideo...


Câu 2:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo, the sport's inaugural showpiece was rich in details that might bemuse the modern football fan: four teams arriving together on the same boat, an unfinished stadium, even a one-armed goalscorer in the Final. Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.

  The maiden tournament had been some years in the offing. FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support. The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular, with over 40,000 spectators watching Uruguay beat Switzerland in the final. Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.

 

After the victory over Argentina, the country took a public holiday.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.”.

Dịch: Tuy nhiên nó kết thúc trong vỡ oà hạnh phúc vì cả nước Uruguay có một ngày nghỉ lễ sau khi đội Celeste trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên bằng cách đánh bại hàng xóm Argentina với tỷ số 4-2”.


Câu 3:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo, the sport's inaugural showpiece was rich in details that might bemuse the modern football fan: four teams arriving together on the same boat, an unfinished stadium, even a one-armed goalscorer in the Final. Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.

  The maiden tournament had been some years in the offing. FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support. The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular, with over 40,000 spectators watching Uruguay beat Switzerland in the final. Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.

 

In 1924, FIFA declared that it alone had the right to organise World Cup.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support.”.

Dịch: Vào cuộc gặp vào năm 1904, FIFA tuyên bố chỉ tổ chức này mới có quyền tổ chức một giải vô địch quốc tế, tuy nhiên đến tận năm 1920 đề nghị này mới được ủng hộ


Câu 4:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo, the sport's inaugural showpiece was rich in details that might bemuse the modern football fan: four teams arriving together on the same boat, an unfinished stadium, even a one-armed goalscorer in the Final. Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.

  The maiden tournament had been some years in the offing. FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support. The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular, with over 40,000 spectators watching Uruguay beat Switzerland in the final. Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.

 

The 1924 Olympic football tournament was held in Paris.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular…”.

Dịch: Giải đấu bóng đá Olympic năm 1924 được tổ chức ở Pháp đã trở lên rất nổi...


Câu 5:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   The first FIFA World Cup was one of a kind. Taking place wholly in the Uruguayan capital of Montevideo, the sport's inaugural showpiece was rich in details that might bemuse the modern football fan: four teams arriving together on the same boat, an unfinished stadium, even a one-armed goalscorer in the Final. Yet it ended with a familiar outpouring of joy as the whole of Uruguay took a public holiday after the Celeste became the first world champions by defeating neighbours Argentina 4-2.

  The maiden tournament had been some years in the offing. FIFA, at its founding meeting in 1904, declared that it alone had the right to organise an international championship, yet only in the 1920s did the idea gather support. The 1924 Olympic football tournament in Paris proved hugely popular, with over 40,000 spectators watching Uruguay beat Switzerland in the final. Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.

 

The British associations didn’t have their professional leagues.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Yet when the British associations, with their professional leagues, declined to participate in that event after a row over players' amateur status, it was evident the time was ripe for a separate international football competition.”.

Dịch: Tuy nhiên khi mà hiệp hội Anh, với những liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp, từ chối tham gia sự kiện đó sau một bất đồng quan điểm về địa vị không chuyên của người chơi, đó là lúc một cuộc thi bóng đá quốc tế riêng biệt được ra đời.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận