Writing

  • 1415 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Could I speak to whomever is in charge of this project please?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa whomever ⇒ who

Dịch: Tôi có thể nói chuyện với người chuyên trách dự án này được không?


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We knew a lot of about the topic already, but his talk was interesting though.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa a lot of ⇒ a lot

Dịch: Chúng tôi biết nhiều về chủ đề này rồi, nhưng bài diễn thuyết của ông ấy khá hay


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

I was merely questioning weather we had the money to fund such a project

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa weather ⇒ whether

Dịch: Tôi đang tự hon liệu chúng ta có tiền để gây quỹ cho dự án như thế không?


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We'll see you after the performance or give you £50 for the tickets, however much they cost

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa or give ⇒ and give

Dịch: Chúng tôi sẽ gặp bạn sau buổi trình diễn và đưa bạn 50 pounds cho tiền vé, dù vé có đắt bao nhiêu


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Do they play any other sports beside basketball and volleyball?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa beside ⇒ besides

Dịch: Họ có chơi bất kì môn thể thao nào ngoài bóng rổ và bóng chuyền không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận