Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 12. C. Reading có đáp án

  • 347 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

New Zealand is an island country.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đây là một sự thật

Dịch: New Zealand là một quốc đảo.


Câu 3:

The Maori look like the Chinese.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Maori have brown skin, dark brown eyes, and wavy black hair.

Dịch: Người Maori có làn da nâu, đôi mắt nâu sẫm và mái tóc đen gợn sóng.


Câu 4:

The Maori live only by hunting and fishing.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Today there are Maori in all kinds of jobs.

Dịch: Ngày nay có người Maori trong tất cả các loại công việc.


Câu 5:

The Maori like music.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: However, the Maori do not forget their traditions. Children learn the language, music, and old stories. They have yearly competitions in speaking, dancing, and singing.

Dịch: Tuy nhiên, người Maori không quên truyền thống của họ. Trẻ em học ngôn ngữ, âm nhạc và những câu chuyện cổ. Họ có các cuộc thi nói, nhảy và hát hàng năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận