Trắc nghiệm: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu nào nêu đúng về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Tại sao văn bản thuyết minh cần đảm bảo tính chuẩn xác?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Biện pháp nào không phải là biện pháp bắt buộc nhằm bảo đảm tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Dòng nào nêu đúng yêu cầu về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Khi thuyết minh về cuộc đời của một nhà văn trung đại, cần bảo đảm tính chuẩn xác về?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận