Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 28 + 5

  • 337 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tuần đầu em có 19 điểm tốt, tuần hai em có 8 điểm tốt. Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

Xem đáp án

Lời giải

Cả hai tuần em có số điểm tốt là:

19 + 8 = 27 ( điểm tốt )

Đáp số : 27 điểm tốt

Vậy đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

Ta có

38 + 5 = 43

25 + 8 = 33

28 + 7 = 35

37 + 8 = 45

33 < 35 < 43 < 45

Vậy đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tính nhẩm

58 + 5 + 2 = ...

Xem đáp án

Nhẩm 58 + 2 = 60 ; 60 + 5= 65

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 65


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận