Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 31 - 5

  • 294 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính nhẩm

41 – 5 =…

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

41 – 5 = 36

Số cần điền vào chỗ chấm là B


Câu 3:

Phép trừ có số bị trừ là 71, số trừ là số liền trước số bé nhất có 2 chữ số

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền trước số bé nhất có hai chữ số là 9

Hiệu của hai số đã cho là : 71 – 9 = 62

Số cần điền vào chỗ trống là 62


Câu 4:

Mai có 31 quả mận, Mai có em gái 4 quả mận. Mai còn lại số quả mận là:

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là:

31 – 4 = 27 (quả mận)

Đáp số 27 quả mận

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Tìm x biết

x + 7 = 81

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 7 = 81

      x = 81 – 7

      x = 74

Giá trị của x là 74


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận