Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 38 + 25

  • 806 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong một nhà hàng có 38 nhân viên nam và 27 nhân viên nữ. Nhà hàng đó có tất cả số nhân viên là:

Xem đáp án

Lời giải

Nhà hàng có tất cả số nhân viên là:

38 + 27 = 65 ( nhân viên )

Đáp số 65 nhân viên

Vậy đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

38 + 25 = 63

24 + 28 = 52

38 + 17 = 54

27 + 8 = 45

Có 45 < 52 < 54 < 63

Vậy đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Tính nhẩm

58 + 18 + 2 = ...

Xem đáp án

Nhẩm 58 + 2 = 60; 60 + 18 = 78

Vậy số thích hợp cần điền là 78


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận