Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 49 + 25

  • 355 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong một nhà hàng có 39 nhân viên nam và 27 nhân viên nữ. Nhà hàng đó có tất cả số nhân viên là:

Xem đáp án

Lời giải

Nhà hàng có tất cả số nhân viên là

39 + 27 = 66 (nhân viên)

Đáp số 66 nhân viên

Vậy đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

39 + 25 = 64

24 + 29 = 53

39 + 17 = 56

37 + 9 = 46

46 < 53 < 56 < 64

Vậy đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Tính nhẩm

59 + 18 + 1 = ...

Xem đáp án

Ta có 59 + 18 + 1 = 59 + 1 + 18 = 60 + 18 = 78

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 78


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận