Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

7 + 4 = ...

Xem đáp án

7 + 4 = 11

Số cần điền vào chỗ trống là 11


Câu 3:

Tính nhẩm

7 + 6 + 3 = ...

Xem đáp án

7 + 3 = 10

10 + 6 = 16

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 16


Câu 5:

Phép tính nào dưới đây có tổng bằng 20

Xem đáp án

Lời giải

1 + 8 + 9 = 19

12 + 7 = 19

9 + 4 + 7 = 20

33 – 3 – 10 = 20 ( không chọn vì đây là một hiệu)

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận