Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng chia 2

  • 988 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

4 x 3 = 12

12 : 2 = 6

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 12 và 6


Câu 3:

Phép tính 10:2 = 5 đọc là “Mười chia năm bằng hai”.

Đúng hay sai ?

Xem đáp án

Phép tính 10:2=5

đọc là “Mười chia hai bằng năm”.

Đáp án cần chọn là Sai


Câu 4:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Có 8 viên bi chia đều cho 2 bạn. Mỗi bạn được nhận số viên bi là:

Xem đáp án

Mỗi bạn nhận được số viên bi là:

8 : 2 = 4 (viên)

Đáp số 4 viên

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

đồng ngọc khánh duyên
19:37 - 12/12/2021

cho tôi hỏi là đề này không ghi được