Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng chia 4

  • 328 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

16 : 4 = 4

4 : 4 = 1

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 4 và 1


Câu 3:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Có 24 viên bi chia đều 4 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Xem đáp án

Mỗi bạn được số viên bi là:

24 : 4 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 4 x 2

Xem đáp án

4 x 2 = 8

32 : 4 = 8

28 : 4 = 7

12 : 4 = 3

4 x 4 = 16

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận