Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng nhân 2

  • 1173 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của phép tính 2 x 5 là

Xem đáp án

2 x 5 = 10

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Mỗi bạn nhỏ có 2 cây kem. Hỏi 4 bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem ?

Xem đáp án

4 bạn nhỏ có số cây kem là:

2 x 4 = 8 ( cây kem)

Đáp số 8 cây kem

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Thừa số thứ nhất là số chẵn liền sau số 0, thừa số thứ hai là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Tích của hai số là:

Xem đáp án

Số chẵn liền sau số 0 là 2

 Số chẵn lớn nhất có một chữ số 8

Tích của hai số là: 2 x 8 = 16

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tích của 2 với một số là số chẵn hay số lẻ ? ( Số chẵn là các số có tận cùng là một trong các chữ số: 0;2;4;6;8.   Số lẻ là các số có tận cùng là một trong các chữ số: 1;3;5;7;9

Xem đáp án

2 là số chẵn nên em lấy bao nhiêu số 2 cộng với nhau kết quả thu được vẫn là số chẵn.

Do đó, tích của 2 với một số luôn là số chẵn.

Đáp án là A


Câu 5:

Trong vòng quay ngựa gỗ, mỗi con ngựa đang có 2 bạn nhỏ ngồi. Hỏi trên 13 con ngựa gỗ như thế có tất cả bao nhiêu người ngồi ?

Xem đáp án

Có tất cả số người ngồi là:

2 x 13 = 26 (bạn)

Đáp số: 26 bạn

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranngocdiep
16:07 - 22/02/2022

vui qua

tranngocdiep
16:08 - 22/02/2022

e3wrff