Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Đề-xi-mét

  • 1582 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Độ dài đoạn thẳng CD  ………. 1 dm

Xem đáp án

Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng 1dm cho trước

Độ dài đoạn thẳng CD lớn hơn 1dm

Đáp án cần chọn là A.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

18dm – 7 dm = ... dm

Xem đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống

18dm – 7 dm = 11 dm


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

1 dm = ... cm

Xem đáp án

Ta có 1dm = 10 cm

Số cần điền vào chỗ trống là 10


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

1dm 3cm = ... cm

Xem đáp án

1dm 3cm = 1dm + 3cm = 10cm + 3cm = 13cm

Số cần điền vào chỗ trống là 13


Câu 5:

Điền dấu (>; < ) hoặc (= ) vào chỗ trống:

2dm + 1dm  .... 10cm + 20cm

Xem đáp án

Vì 3dm = 30cm nên dấu cần điền vào ô trống là dấu “=”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tu dong
18:05 - 18/11/2020

Nguyễn Thùy Linh
14:56 - 16/06/2021

;;;;;;;;

Nguyễn Thùy Linh
14:56 - 16/06/2021

so easy ~~~

Nguyễn Minh Kiên
15:42 - 03/11/2021

Phew! Lần 2 mới hoàn thành

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:07 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:07 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:07 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:07 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:07 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:08 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được.

Thanh Nguyệt Lê Thị
08:06 - 24/12/2021

bấm câu số 7 mà chả được