Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Hình chữ nhật – Hình tứ giác

  • 365 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kể tên các tứ giác có trong hình dưới đây

Xem đáp án

Hình đã cho có 3 hình tứ giác là: tứ giác HGFI, DHIE, DGFE.


Câu 2:

Trong hình chữ nhật ABCD, độ dài cạnh AB, CD được gọi là chiều dài, độ dài cạnh BC, AD được gọi là chiều rộng. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

2 cạnh chiều dài của hình chữ nhật bằng nhau ...

2 cạnh chiều dài của hình chữ nhật không bằng nhau ...

Xem đáp án

Hình chữ nhật có hai cạnh chiều dài bằng nhau và hai chiều rộng cũng bằng nhau.

2 cạnh chiều dài của hình chữ nhật bằng nhau - Đ

2 cạnh chiều dài của hình chữ nhật không bằng nhau - S


Câu 3:

Hình chữ nhật có

Xem đáp án

Lời giải

Hình chữ nhật là hình có 4 cạnh.

Đáp án cần chọn là B.


Câu 4:

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác

Xem đáp án

Hình vẽ có một hình tứ giác (phần có màu xanh).

Đáp án cần chọn là A.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Chỉ vẽ thêm một đoạn thẳng để chia hình đã cho thành 2 hình tứ giác, đáp án nào dưới đây là đúng nhất:

 

Xem đáp án

Trong cả 3 đáp án thì đều sử dụng một đoạn thẳng tạo ra hai tứ giác

Vậy đáp án đúng nhất là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận