Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ki-lô-gam

  • 869 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các đáp án dưới đây, đâu là cách đọc đúng khối lượng của quả tạ dưới đây ?

Xem đáp án

Lời giải

Khối lượng của quả tạ đọc là “ Ba ki-lô-gam”.


Câu 2:

Cách viết của “Hai mươi lăm ki-lô-gam” là:

Xem đáp án

Lời giải

Cách viết của “Hai mươi lăm ki-lô-gam” là: 25kg

Đáp án cần chọn là D.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống là:

5kg + 9kg = ... kg

Xem đáp án

Ta có 5kg + 9kg = 14kg

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 14


Câu 4:

Bao gạo thứ nhất nặng 39 kg, bao gạo thứ 2 nhẹ hơn bao gạo thứ nhất 5 kg. Cân nặng của bao gạo thứ nhất là

Xem đáp án

Lời giải

Cân nặng của bao gạo thứ nhất là:

39 – 5 = 34 (kg)

Đáp số 34 kg

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Khối lượng của giỏ hoa quả trong hình trên là:

Xem đáp án

Lời giải

Kim của cân đồng hồ chỉ vào vị trí số 2 nên giỏ hoa quả nặng 2kg

Đáp án cần chọn là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận