Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về đo lường (học kì 1)

  • 854 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cân nặng của bình cá là bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Kim của cân đang chỉ vào số 8; đơn vị khối lượng của cân là kg.

Bình cá nặng 8kg.

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Lan nặng (31kg ). Bạn Hoa nhẹ hơn Lan (2kg ). Cân nặng của Hoa là:

Xem đáp án

Cân nặng của Hoa là:

31 – 2 = 29 kg

Đáp số 29kg

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tháng 4 năm 2017 có  ngày chủ nhật

Xem đáp án

Tháng 4 năm 2017 có các  ngày chủ nhật: 2, 9, 16, 23, 30

Số cần điền vào chỗ trống là 5


Câu 4:

Hôm nay là thứ ba ngày 05 tháng 11. Thứ ba tuần trước là ngày 28 tháng 10. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Thứ ba tuần này là ngày 5/11 thì thứ ba tuần trước là ngày 29/10

Vậy nhận xét trên là Sai


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đồng hồ đang chỉ  giờ

Xem đáp án

Đồng hồ trên đang chỉ 5 giờ.

Số cần điền vào chỗ trống là 5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận