Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)

  • 1146 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

 

a, 7 + 8 = 

b, 16 – 9 = 

 

Xem đáp án

a, Tách 8 = 3 + 5

7 + 8 = 7 + 3 + 5 =10 + 5 = 15

b, tách 9 = 6 + 3

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

Vậy hai số cần điền là 15 và 7


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có

Và 8 + 9 = 17

Nên các số cần điền là 10, 17, 17


Câu 4:

Tích vào ô trống đứng trước phép tính đúng:

Xem đáp án

15 + 37 = 52

Đáp án là B


Câu 5:

Phép tính nào dưới đây được đặt tính và tính đúng?

Xem đáp án

Vậy cần tích vào ô trống theo thứ tự sai, đúng, sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Khang Che

Bình luận


Bình luận

Võ Thị Kim Thư
17:45 - 23/12/2021

Câu 1:a,7+8=15