Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

  • 277 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

876+123=? Giá trị của tổng là:

Xem đáp án

876 + 123 = 999

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

300 + 400 = ...

Xem đáp án

300 + 400 = 700

Số thích hợp điền vào chỗ trống là 700


Câu 4:

Con báo đốm cân nặng 72kg. Hổ nặng hơn báo 215kg. Cân nặng của hổ là:

Xem đáp án

Hổ nặng số ki-lô-gam là:

72 + 215 = 287 (ki-lô-gam)

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Một hình tam giác có các cạnh lần lượt là 300mm; 200mm;40cm. Chu vi của hình đó là:

Xem đáp án

Chu vi hình tam giác là:

300 +  200 + 400 = 900 (mm)

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận