Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Số hạng – Tổng

  • 2046 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Tổng của hai số là 25 + 34 = 59

Số cần điềm vào ô trống là 59


Câu 2:

Tổng của phép tính 34 + 15 có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải

Vì 34 + 15 = 49 nên tổng của phép tính là 49

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho 34 và 54 lần lượt là số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai trong phép tính. Phép tính nào dưới đây viết đúng ?

Xem đáp án

Lời giải

Phép tính viết đúng là 34 + 54

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Tính nhẩm 40 + 20 + 10 = ...

Xem đáp án

Ta có 40 + 20 + 10 = 70

Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là 70


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mai Hoang

N

1 năm trước

Nguyễn Hoàng Minh Thư

Tốt quá

Bình luận


Bình luận

phạm thị nha trang
16:47 - 11/11/2021

ds

Nhi Phương
21:19 - 03/12/2021

Câu 1:Đáp án là 59

Nhi Phương
21:19 - 03/12/2021

Câu 2:Đáp án là 49

Nhi Phương
21:20 - 03/12/2021

Câu 3:Đáp án là B

Nhi Phương
21:18 - 03/12/2021

Câu 4:Đáp án là 99

Nhi Phương
21:20 - 03/12/2021

Câu 5:Đáp án là 70

Nhi Phương
21:21 - 03/12/2021

Câu 6:Đáp án là D

Nhi Phương
21:21 - 03/12/2021

Câu 7:Đáp án là 5

Nhi Phương
21:21 - 03/12/2021

Câu 8:Đáp án là A

Nhi Phương
21:22 - 03/12/2021

Trong phép tính 15+34=49

Số hạng là 15và 34.

Tổng là 49 hoặc 15+34

Vậy:

a) Số hạng của phép tính đã cho là 15- S (thiếu số hạng 34)

b) Số hạng của phép tính đã cho là 34- S (thiếu số hạng 15)

c) Tổng của hai số là 15+34 - Đ (hoặc có thể nói tổng của hai số là 49)

Nhi Phương
21:21 - 03/12/2021

Câu 10:Đáp án là 6

Nguyễn Gia Hưng
15:04 - 08/03/2022

D câu 2