Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): So sánh các số tròn trăm

  • 819 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Số tròn trăm cần điền vào chỗ trống là 300


Câu 3:

Cho dãy sau: 200, 500, 900, 100, 800

Số bé nhất trong các số đó là 

Xem đáp án

Số bé nhất trong các số đó là 100

Số cần điền vào ô trống là 100   


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

500, 300, 600, 200

Xem đáp án

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn lần lượt là 200, 300, 500, 600


Câu 5:

Số thích hợp để điền vào trục số là:

Xem đáp án

Ta có 200, 300, 400, 500

Nên số thích hợp để điền vào dấu ? là 500

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận