Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Tìm số bị chia

  • 274 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi khẳng định dưới đây

a, Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

b, Muốn tìm số bị chia ta lấy thương cộng với số chia

Xem đáp án

a, Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia là Đúng

b, Muốn tìm số bị chia ta lấy thương cộng với số chia là Sai


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

15 : 3 = 

Xem đáp án

15 : 3 = 5 nên số thích hợp điền vào ô trống là 5


Câu 3:

Biết x : 3 = 9

Giá trị của x là

Xem đáp án

X : 3 = 9

      X = 9 x 3

      X = 27

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Biết y – 4 = 7

Giá trị của y là:

Xem đáp án

Y – 4= 7

      Y = 7 + 4

      Y = 11

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Có 4 can nước, mỗi can đựng 3 lít. Cả bốn can có số lít nước là:

Xem đáp án

Cả bốn can có số lít nước là:

4 x 3 = 12 (lít)

Đáp số 12 lít

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận