Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Tìm số trừ

  • 369 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phép tính nào có số trừ bằng 5

Xem đáp án

12 – 5 = 7

Có số trừ là 5

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Muốn tìm số trừ thì ta cần:

Xem đáp án

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tìm x biết

65 – x = 15 + 17

Giá trị của x là 

Xem đáp án

65 – x = 15 + 17

65 – x = 32     

        x = 65 – 32

        x = 33

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận