Trắc nghiệm Toán 4 Bài 12: (có đáp án) các bài toán cơ bản về phân số: tìm giá trị phân số của một số

  • 1471 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn tìm 35  của 15 ta làm như sau

Xem đáp án

Muốn tìm 35 của 15 ta lấy 15 nhân với 35 hoặc lấy 15 chia cho 5 rồi nhân với 3.

Vậy cả hai đáp án A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 2:

Tìm 34  của 52

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huỳnh Ngọc thông

Bình luận


Bình luận