Trắc nghiệm Toán 4 Bài 1: (có đáp án) ôn tập về số tự nhiên

  • 558 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số tự nhiên bé nhất là số nào?

Xem đáp án

Không có số tự nhiên nào liền trước 0 nên 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém nhau) ...

Xem đáp án

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém nhau) 1 đơn vị.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1.


Câu 3:

Số 26 378 được đọc là:

Xem đáp án

Số 26378 được đọc là hai mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi tám.

Đáp án C


Câu 4:

Số gồm 4 triệu, 8 trăm nghìn, 5  nghìn, 9 trăm, 2 chục, 1 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Số gồm 4 triệu, 8 trăm nghìn, 5 nghìn, 9 trăm, 2 chục, 1 đơn vị viết là 4805921.

 Đáp án D


Câu 5:

Giá trị của chữ số 5 trong số 356 248 là

Xem đáp án

Chữ số 5 trong số 356248 thuộc hàng chục nghìn nên giá trị của chữ số 5 trong số 356248 là 50000.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận