Trắc nghiệm Toán 4 Bài 10: (có đáp án) giây, thế kỉ

  • 1916 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

1 giờ = 60 phút. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: 1 giờ =60 phút.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Thế kỉ thứ hai được viết bằng chữ số La Mã là:

Xem đáp án

Thế kỉ thứ hai được viết bằng chữ số la mã là: II.

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 thế kỷ = ... năm

Xem đáp án

1 thế kỉ  = 100 năm

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 100.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2 phút =  ... giây

Xem đáp án

Ta có 1 phút = 60 giây nên 2 phút = 60 giây × 2 = 120 giây.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 120.


Câu 5:

Từ năm 701 đến năm 800 là thế kỉ nào?

Xem đáp án

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).  

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Vậy từ năm 701 đến năm 800 là thế kỉ tám (thế kỉ VIII).

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

mguyen le hang
14:53 - 16/09/2021

sao mk k viet dc dap an