Trắc nghiệm Toán 4 Bài 10: (có đáp án) tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1232 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tí viết: “ a x b = b x a ”. Bạn Tí viết đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Nên : “a×b=b×a”.

Vậy Tí viết đúng.


Câu 2:

Sửu viết:  “ 3925 x 8 = 8 x 3925 ”. Sửu viết đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Nên : “3925×8=8×3925”.

Vậy Sửu viết đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho 1357x4 = 5428. Vậy 4x1357 = ...

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó: 1357×4=4×1357

Mà 1357×4=5428 nên 4×1357=5428.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5428.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

6182x7 = ... x6182

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có: 6182×7=7×6182

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 7.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

972x ... = ... x972 = 972

Xem đáp án

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó nên 972×1=972

Mà: 972×1=1×972

Do đó ta có: 972×1=1×972=972.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải là 1;1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

triển đẹp trai

Bình luận


Bình luận