Trắc nghiệm Toán 4 Bài 11: (có đáp án) tìm số trung bình cộng

  • 1822 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn tìm trung bình cộng của các số ta lấy:

Xem đáp án

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trung bình cộng của các số 17; 55 là

Xem đáp án

Trung bình cộng của các số 17;55 là:

            (17+55):2=36

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36


Câu 3:

Trung bình cộng của các số 25;47;84 là:

Xem đáp án

Trung bình cộng của các số 25; 47; 84 là:

            (25+47+84):3=52


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bốn bao gạo có số cân nặng lần lượt là 38kg, 44kg, 48kg, 54kg. Vậy trung bình mỗi bao gạo cân nặng ... kg.

Xem đáp án

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

              (38+44+48+54):4=46(kg)

                                                       Đáp số: 46kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 46.


Câu 5:

Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:

Xem đáp án

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là 1001.

Trung bình cộng của số lớn nhất 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 

                (999+1001):2=1000


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồ Song Tuyết
16:36 - 12/12/2020

Chấm kiểu gì mà trong khi đó đáp án đúng với đáp án được chọn giống nhau mà chấm là sai