Trắc nghiệm Toán 4 Bài 12: (có đáp án) tính chất kết hợp của phép nhân

  • 1339 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

(a x b) x c = a x (b x c). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Do đó ta có: (a×b)×c=a×(b×c)

Vậy khẳng định đã cho là đúng.


Câu 2:

(148 x 4) x 25 = 148 x (4 x 25). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Do đó ta có: (148×4)×25=148×(4×25)

Vậy phép tính đã cho là đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: (a×125)×8=a×(125× ...) = a× ...

Xem đáp án

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Do đó ta có: (a×125)×8=a×(125×8)=a×1000

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 8;1000.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống: a×b×125=(a×b)×... = a×(b× ...)

Xem đáp án

Ta có: a×b×125=(a×b)×125=a×(b×125)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 125;125


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

Xem đáp án

Ta có:

135×5×2=135×(5×2)=135×10=1350

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 135; 2; 135; 10; 1350.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận