Trắc nghiệm Toán 4 Bài 17: (có đáp án) nhân với số có hai chữ số

  • 1377 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: Cho phép tính:

 

Trong phép tính trên, tích riêng thứ nhất là 

Xem đáp án

Tích riêng thứ nhất là tích của thừa số thứ nhất và chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ hai.

Vậy trong phép tính đã cho, tích riêng thứ nhất là 168.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 168.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: 54×23= ...

Xem đáp án

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là: 1242


Câu 5:

1294×27 = 34938. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đặt tính và tính ta có:

Vậy phép tính trên là đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Lê Ánh Tuyền

hay quá :))

Bình luận


Bình luận