Trắc nghiệm Toán 4 Bài 2: (có đáp án) ôn tập các số đến 100000 (tiếp)

  • 2157 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính nhẩm: 5000 + 2000 - 1000 = ...

Xem đáp án

Ta có:

5000 + 2000 − 1000 = 5 nghìn + 2 nghìn − 1 nghìn

= 7 nghìn − 1 nghìn 

= 6 nghìn.

6 nghìn = 6000.

Do đó 5000 + 2000 – 1000 = 6000.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6000.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

9000 - 3000 + 2000 = ...

Xem đáp án

Ta có:

9000 − 3000 + 2000 = 9 nghìn − 3 nghìn + 2 nghìn

= 6 nghìn + 2 nghìn

= 8 nghìn.

8 nghìn = 8000.

Do đó 9000−3000+2000=8000.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 8000.


Câu 3:

Tính: 5847 + 2918

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 18903 ... 9987

Xem đáp án

Số 18903 có nhiều chữ số hơn số 9987 nên 18903>9987

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tuấn Nguyễn Anh

sao mình không đánh được vào ô trống thế nhỉ

Bình luận


Bình luận

Duy Trần Anh
23:03 - 16/10/2020

6000

Duy Trần Anh
23:03 - 16/10/2020

8000

Lê Tú Anh
18:40 - 23/12/2020

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lê Tú Anh
18:38 - 23/12/2020

0--------------------------

Ảnh đính kèm

Tuấn Nguyễn Anh
14:40 - 15/10/2021

6000

Khánh Tiên
14:07 - 31/12/2021

co the cho minh ghi o phan trac ngiem dc ko

Phạm Xuân Tiền
17:41 - 08/09/2022

hé lô