Trắc nghiệm Toán 4 Bài 3: (có đáp án) biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

  • 1491 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất: a + b - 2 được gọi là:

Xem đáp án

Biểu thức a+b−2 bao gồm số, dấu tính dấu (+ và dấu -)  và hai chữ a,b.

Vậy a+b−2 được gọi là biểu thức có chứa hai chữ.

Đáp án C


Câu 2:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức có chứa ba chữ?

Xem đáp án

Ta có: 276+154−99 là biểu thức chỉ gồm các số.

a−b×5+256 và m×n:8 là các biểu thức có chứa hai chữ.

a+b−c×7 là biểu thức có chứa ba chữ.

Đáp án D


Câu 3:

Với a = 4637 và b = 8892 thì giá trị của biểu thức  a + b là:

Xem đáp án

Nếu a=4637 và b=8892 thì a+b=4637+8892=13529

Vậy với  a=4637 và b=8892 thì giá trị của biểu thức a+b là 13529.

Đáp án A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu a = 84 và b = 47 thì giá trị biểu thức a + bx5 là

Xem đáp án

Nếu a=84 và b=47 thì biểu thức a+b×5=84+47×5=84+235=319.

Vậy a=84 và b=47 thì giá trị của biểu thức a+b×5 là 319.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 319.

Chú ý

Học sinh có thể thực hiện sai thứ tự phép tính, tính lần lượt từ trái sang phải nên tìm ra đáp án sai là 655.


Câu 5:

Với a = 23658,b = 57291 và c = 33608 thì biểu thức a + b - c có giá trị là:

Xem đáp án

Nếu a = 23658,b = 57291 và c = 33608 thì a+b−c=23658+57291−33608=80949−33608=47341

Vậy với a = 23658,b = 57291 và c = 33608 thì biểu thức a+b−c có giá trị là 47341.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngô Hoàng Bảo Yến
22:28 - 18/10/2021

Câu 5: Đáp án A

Hoai vu Duong
20:17 - 14/11/2021

rat hai

Ảnh đính kèm