Trắc nghiệm Toán 4 Bài 3: (có đáp án) biểu thức có chứa một chữ

  • 1640 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biểu thức có chứa một chữ gồm có:

Xem đáp án

Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ.

Ví dụ: 10 – a; b + 35;...

Đáp án D


Câu 2:

45 + b được gọi là:

Xem đáp án

Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ.

Vậy 45 + b là biểu thức có chứa một chữ.

Đáp án B


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 75 - a với a = 18 là:

Xem đáp án

Nếu a = 18 thì 75 – a = 75 – 18 = 57.

Vậy với a = 18 thì giá trị của biểu thức 75 − a là 57.

Đáp án A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 133 + b với b = 379 là

Xem đáp án

Nếu b=379 thì 133+b=133+379=512.

Vậy với b=379 thì giá trị của biểu thức 133+b là 512.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 512.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 375 +  254 x c với c = 9 là

Xem đáp án

Nếu c=9 thì 375+254×c=375+254×9=375+2286=2661.

Do đó với c=9 thì giá trị của biểu thức 375+254×c là 2661.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2661.

Chú ý

Học sinh có thể thực hiện sai thứ tự thực hiện phép tính, tính lần lượt từ trái sang phải, từ đó điền đáp án sai là 5661.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thủy Văn
08:54 - 20/07/2021

e muốn trả lời đáp án thì nhấn vào đâu được ạ