Trắc nghiệm Toán 4 Bài 3: (có đáp án) ôn tập về biểu đồ

  • 1309 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Khối lớp Bốn có mấy lớp tham gia, đó là những lớp nào?

Xem đáp án

Quan sát biểu đồ ta thấy có 3 lớp tham gia, đó là lớp 4A, 4B, 4C.

Đáp án D


Câu 2:

Quan sát biểu đồ sau và điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Biểu đồ trên nói về số thóc bốn thôn đã thu hoạch được vào năm 2016.
Nhìn vào biểu đồ ta thấy thôn Thượng nằm ở cột thứ tư và trên đỉnh cột ghi số 18, do đó số thóc đã thu hoạch được của thôn Thượng là 18 tấn.
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 18.


Câu 3:

Biểu đồ dưới đây nói về số tam giác ba bạn cắt được

Nhìn biểu đồ và cho biết bạn nào cắt được nhiều tam giác màu xanh nhất:

Xem đáp án

Quan sát biểu đồ ta thấy Hồng cắt được 4 tam giác màu xanh, Ngọc cắt được 3 tam giác màu xanh, Hoa cắt được 5 tam giác màu xanh.

Mà 3 < 4 < 5 nên Hoa cắt được nhiều tam giác màu xanh nhất.

Đáp án C


Câu 4:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Hỏi lớp 4A tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

Xem đáp án

Nhìn vào biểu đồ ta thấy lớp 4A tham gia 3 môn thể thao, đó là bóng đá, bóng rổ, bơi.

Đáp án B


Câu 5:

Biểu đồ dưới đây nói về các loại hoa trong vườn của bốn nhà: 

Nhìn vào biểu đồ và cho biết những nhà nào cùng trồng hoa đồng tiền?

Xem đáp án

Nhìn vào biểu đồ ta thấy: 

Nhà Việt trồng 1 chậu hoa đồng tiền, 2 chậu hoa cúc và 2 chậu hoa hồng.

Nhà Nam trồng 2 chậu hoa đồng tiền và 2 chậu hoa cúc.

Nhà Chiến chỉ trồng hoa hồng và trồng 5 chậu.

Nhà Thắng trồng 2 chậu hoa đồng tiền, 2 chậu hoa cúc và 2 chậu hoa hồng.

Do đó có ba nhà đang cùng trồng hoa đồng tiền là là nhà Việt, nhà Nam, nhà Thắng.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

11 tháng trước

Ngoc minh Nguyen

hay qua pajama

Bình luận


Bình luận

Doãn Ngọc Bảo Nhi
16:03 - 10/11/2021

bài hay quá