Trắc nghiệm Toán 4 Bài 3: (có đáp án) phân số bằng nhau. rút gọn phân số

  • 1613 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phương Chi Ngô

Hay

Bình luận


Bình luận

Tôn Nữ Thanh Son
19:54 - 24/01/2021

tuyệt quá , bài toán rất hay

Phương Chi Ngô
19:31 - 07/03/2022

Rất tuyệt!