Trắc nghiệm Toán 4 Bài 4: (có đáp án) quy đồng mẫu số các phân số

  • 1502 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hai phân số 34  15 . Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đã cho là:

Xem đáp án

Ta có:

- 10 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 4 nên 10 không là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15.

- 20 chia hết cho cho cả 4 và 5 nên 20 là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15.

- 32 chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 5 nên 32 không là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15.

- 60 chia hết cho cho cả 4 và 5 nên 60 là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15.

Ta thấy 20 là số nhỏ nhất chia hết cho cả 4 và 5.

Vậy mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đã cho là 20

Đáp án B


Câu 2:

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số 56  và 718  là:

Xem đáp án

Ta thấy: 18;36;54 chia hết cho cả 6 và 18.

18 là mẫu số chung chia hết cho mẫu số của hai phân số  56  và 718 và là mẫu số chung nhỏ nhất.

Vậy đáp án đúng là 18

Đáp án B


Câu 5:

Quy đồng mẫu số các phân số 712 và 12 ta được hai phân số 712 612. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta thấy 12:2=6 nên chọn  MSC=12

Quy đồng mẫu số hai phân số 712 và 12 ta được:

 Giữ nguyên 71212 = 1 x 62 x 6 = 612

Vậy quy đồng mẫu số của phân số  712 và 12

ta được hai phân số 712 612 .

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thủy Tiên

Bình luận


Bình luận