Trắc nghiệm Toán 4 Bài 5: (có đáp án) ki-lô-mét vuông

  • 1371 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ki-lô-mét vuông được kí hiệu là:

Xem đáp án

Ki-lô-mét vuông được kí hiệu là km2

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh ... km

Xem đáp án

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh 1km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1.


Câu 3:

1 km2 bng bao nhiêu m2

Xem đáp án


Câu 4:

1508km2 đọc là

Xem đáp án

1508km2 đọc là một nghìn năm trăm linh tám ki-lô-mét vuông

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

AN NGUYỄN THÀNH
07:58 - 22/12/2021

1

Thịnh Trường
08:59 - 26/01/2022

tự luận ko điền dc

Tị Hoà Bình
15:41 - 20/01/2023

)):3