Trắc nghiệm Toán 4 Bài 5: (có đáp án) tỉ lệ bản đồ - ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

  • 1530 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các cách ghi sau, cách ghi đúng để ghi tỉ lệ bản đồ là:

Xem đáp án

Trong các cách ghi đã cho, cách ghi đúng để ghi tỉ lệ bản đồ là 1:1000

Đáp án D


Câu 2:

11000 là cách ghi của tỉ lệ bản đồ. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1.

Do đó,  11000 cũng là cách ghi của tỉ lệ bản đồ.

Đáp án A


Câu 3:

Trên bản đồ tỉ lệ 1:500, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là

Xem đáp án

Trên bản đồ tỉ lệ 1:500, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 500cm.

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm.

Trên bản đồ tỉ lệ 1:50000, độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 50000mm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống  lần lượt từ trái sang phải là 1000; 50000


Câu 5:

Trên bản đồ tỉ lệ 1:8000, độ dài 2cm ứng với độ dài thật là

Xem đáp án

Trên bản đồ tỉ lệ 1:8000, độ dài 2cm ứng với độ dài thật là:

2×8000=16000(cm)

16000cm=160m

Vậy đáp án đúng là 160m

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huỳnh Ngọc thông

Wow
P

12 tháng trước

Phạm Văn sơn

chưa làm nên tôi cho hẳng luôn 5 sao mong sẽ ko thất vọng

Bình luận


Bình luận