Trắc nghiệm Toán 4 Bài 6: (có đáp án) hình bình hành - diện tích hình bình hành

  • 1458 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Xem đáp án

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất và hình thứ tư từ trên xuống có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên các hình đó là hình bình hành.


Câu 2:

Một hình bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình bình hành đó là

Xem đáp án

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Do đó, bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h thì diện tích hình bình hành đó được tính theo công thức:  

S=a×h


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

10 tháng trước

Phan Huỳnh Gia Hân

Bình luận


Bình luận