Trắc nghiệm Toán 4 Bài 6: (có đáp án) ôn tập về hình học

  • 1335 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Xem đáp án

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình A là hình tròn; hình B là hình thang, hình D là tứ giác ; hình C có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên hình C là hình bình hành.

Vậy trong các hình đã cho, hình C là hình bình hành.

Đáp án C


Câu 2:

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

Xem đáp án

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình A là hình thang, hình B là hình thoi, hình C là hình tròn, hình D là hình bình hành.

Vậy trong các hình đã cho, hình B là hình thoi.

Đáp án B


Câu 3:

Cho hình vẽ như sau: Cạnh AB song song với cạnh nào dưới đây?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy cạnh AB song song với cạnh DC.

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống: Hình chữ nhật MNPQ có ...  cặp cạnh vuông góc với nhau.

Xem đáp án

Trong hình chữ nhật MNPQ có: 

MN vuông góc với MQ;         MN vuông góc với NP;

PQ vuông góc với PN;            PQ vuông góc với QM.

Vậy hình chữ nhật MNPQ có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận