Trắc nghiệm Toán 4 Bài 6: (có đáp án) tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1666 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:

Xem đáp án

Ta có:

Số bé = (tổng – hiệu) : 2    Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Tìm hai số biết tổng của chúng là 345 và hiệu là 29.

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

 

Số lớn là:

    (345+29):2=187

Số bé là:

    345−187=158

                        Đáp số: Số lớn: 187; số bé: 158.

Đáp án C


Câu 4:

Tổng của hai số là 278, hiệu hai số là 52. Vậy hai số đó là 166 và 112. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

 

Số lớn là:

    (278+52):2=165

Số bé là:

    278−165=113

                        Đáp số: Số lớn: 165; số bé: 113.

Vậy khẳng định đã cho là sai.


Câu 5:

Nhà bác Hùng thu được tất cả 2250kg khoai lang và khoai tây. Biết số khoai lang nhiều hơn số khoai tây là 436kg. Tính khối lượng mỗi loại khoai.

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

 

Nhà bác Hùng thu được số ki-lô-gam khoai tây là:

            (2250−436):2=907(kg)

Nhà bác Hùng thu được số ki-lô-gam khoai lang là:

            907+436=1343(kg)

                                    Đáp số: Khoai lang: 1343kg ;

                                                 Khoai tây: 907kg.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thích chế tạo
20:03 - 27/10/2020

1 đúng

Thích chế tạo
20:08 - 27/10/2020

4 sai

Thích chế tạo
20:08 - 28/10/2020

có ai biết bài 3 không