Trắc nghiệm Toán 4 Bài 7: (có đáp án) dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

  • 1456 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bạn An nói : “số 0 là số tự nhiên bé nhất”. Bạn An nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Không có số tự nhiên nào liền trước 0 nên 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Vậy bạn An nói đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Đáp án A


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số tự nhiên liền sau số 1000 là:

Xem đáp án

Số tự nhiên liền sau số 1000 là 1001

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1001.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số tự nhiên liền trước số 99999 là:

Xem đáp án

Số tự nhiên liền trước số 99999 là 99998

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 99998.


Câu 5:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

4672 ... 4674

Xem đáp án

Số tự nhiên liền sau số 4672 là 4673. 

Số 4673 cũng là số liền trước của số 4674.

Ta có ba số tự nhiên liên tiếp là: 4672;4673;4674

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4673.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mia Nhím

Bình luận


Bình luận