Trắc nghiệm Toán 4 Bài 7 (có đáp án) ôn tập về tìm số trung bình cộng

  • 1367 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn tìm trung bình cộng của các số ta lấy:

Xem đáp án

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số trung bình cộng của các số 27; 45 là

Xem đáp án

Số trung bình cộng của các số 27;45 là:

            (27+45):2=36

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36.


Câu 3:

Trung bình cộng của các số 115; 246 và 374 là:

Xem đáp án

Trung bình cộng của các số 115; 246 và 374 là:

            (115+246+374):3=245

Đáp số: 245.

Đáp án C.


Câu 4:

Số trung bình cộng của 158; 143; 147 và 168 là 153. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Số trung bình cộng của các số 158;143;147 và 168  là:

            (158+143+147+168):4=154

Vậy kết luận “số trung bình cộng của 158;143;147 và 168 là 153” là sai.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bao ngô cân nặng 46kg, bao gạo cân nặng 52kg, bao đỗ cân nặng 43kg.

Vậy trung bình mỗi bao nặng ... kg

Xem đáp án

Trung bình mỗi bao cân nặng số ki-lô-gam là:

                 (46+52+43):3=47(kg)

                                                 Đáp số: 47kg

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 47.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận