Trắc nghiệm Toán 4 Bài 8: (có đáp án) phép cộng phân số

  • 1566 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số thì:

Xem đáp án

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Chú ý

Học sinh có thể nhớ nhầm quy tắc là cộng hai tử số với nhau, cộng hai mẫu số với nhau nên có thể chọn đáp án sai là A.

Đáp án B


Câu 2:

Phép cộng phân số có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không thay đổi.

                     a+b=b+a

+ Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba thì ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của hai phân số còn lại.

             (a+b)+c=a+(b+c)

+ Cộng với số 0: Phân số nào cộng với 0 cũng bằng chính phân số đó.

         a+0=0+a=a

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Tính: 34 + 45

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Tính rồi rút gọn 512 + 14

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Tính: 5 + 29

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Nguyễn Như Hoàng Long

Hay

Bình luận


Bình luận