Trắc nghiệm Toán 4 Bài 8: (có đáp án) so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1511 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.  Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 2:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

 1378 ... 968

Xem đáp án

Số 1378 có nhiều chữ số hơn số 968 nên 1378>968.

Vậy 1378>968.   

Đáp án A


Câu 3:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :

49378  ...  70321

Xem đáp án

Hai số đã cho đều có 5 chữ số.

Xét chữ số hàng chục nghìn ta có 4<7 nên 49378<70321

Vậy dấu cần điền là dấu < .


Câu 4:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

453982 ... 458127

Xem đáp án

Hai số đã cho có số chữ số bằng nhau.

Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 4, hàng chục nghìn đều bằng 5, đến hàng nghìn ta có 3<8.

Do đó 453982<458127.

Vậy: 453982<458127.

Đáp án B


Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết:  x < 8.

Xem đáp án

Các số tự nhiên nhỏ hơn 8 là 0;1;2;3;4;5;6;7.

Vậy x  là: 0;1;2;3;4;5;6;7

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hieu

rat hay

Bình luận


Bình luận

tô gia hân
20:30 - 10/05/2021

thích
:))